Máme položit dlažbu na písek, štěrk nebo do betonu?

  • pokládka dlažeb by měla být provedena do štěrkového lože, nedoporučujeme pokládku do betonu s výjimkou terasových a gigantických dlažeb, u kterých lze pokládku realizovat více způsoby
  • hlavním důvodem pokládky do štěrkového lože je rozpínavost jednotlivých materiálů, omezení možnosti vsakování vody do dlažby a tím i zamezení vzniku vápenných výkvětů, popř. žlutých skvrn, dalším důvodem je zachování rozebíratelnosti dlažby

Podrobné informace naleznete v katalogu Doporučení pro pokládku