Návody a doporučení

10 klíčových doporučení před zahájením stavby

Pár dobrých rad než začnete stavět...

  1. Žádná stavba není tak malá a levná, aby si nezasluhovala profesionální přístup.
  2. Kvalitní betonové prvky venkovní architektury mají životnost desítky let. Věnujte proto dostatek času nejen volbě výrobce, ale i samotnému výběru tvarového, barevného a povrchového provedení jednotlivých výrobků.
  3. Pracujte vždy podle (třeba i velmi jednoduché) projektové dokumentace. Vyhnete se tak opakování a opravování činností, zejména zemních a bouracích prací, prováděných velmi drahými stroji a mechanismy.
  4. Pro nadčasovou kvalitu dlážděné plochy je nezbytné správné stanovení skladby a tloušťky podkladních vrstev a jejich kvalitní, postupné hutnění po malých vrstvách. Jiné tajemství pro léta perfektně sloužící, rovné a nepropadající se plochy nehledejte ani doma, ani v zahraničí.
  5. Každá dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky, palisádami, ploty nebo zdmi. Velmi doporučujeme při osazování obrubníků respektovat skladebné rozměry dlažby, ušetříte si tak pracné dokončování detailů. U okrajů pak bude výsledná plocha působit čistě a elegantně.
  6. Vyhledejte výrobce (resp. jejich výrobky), kteří nabízejí k řešení detailů krajové a poloviční kameny. Nestandardní koncové detaily řešte profesionálním řezáním kamenů pilou na beton. Zásadně nepoužívejte betonové zálivky. Životnost betonové dlažby je několik generací, životnost betonové zálivky je maximálně jedno zimní období.
  7. Neexistují případy (s výjimkou hygienicky odůvodněných), kdy by bylo potřebné klást dlažbu do ložní betonové směsi nebo používat cementové stabilizace v podkladních vrstvách. Pro zachování všech předností betonové dlažby, zejména pak pro její rozebíratelnost, je nezbytné dodržovat správné kladecí vrstvy.
  8. Při provádění pokládky dbejte na dodržování rovnosti spár. Rovněž doporučujeme dláždit plochu odebíráním kamenů současně z více palet a vrstev. Předejdete tak kontrastu přechodných barevnostních rozdílů na vydlážděné ploše, kterém se nevyhne skutečně žádný výrobce na světě.
  9. Mějte vždy na paměti, že pracujete s materiálem konečného architektonického řešení. Olejové skvrny nebo potřísnění betonem či maltou je velmi těžko odstranitelné. Řešením je pouze výměna takto esteticky znehodnocených kostek.
  10. Přes výše uvedené rady doporučujeme vaši zakázku řešit pomocí profesionální, zavedené a spolehlivé firmy. Ta vám však může předložit seriózní cenovou nabídku pouze na základě úplného zadání a přesné specifikace budoucí zpevněné plochy. Nezapomeňte, že výše této cenové nabídky by neměla být zcela rozhodující. Zdánlivě levnou stavbu si pak za své peníze zopakujete.