Údržba dlážděných ploch

Standardní údržba

  • Dlážděné plochy jsou přirozeně vystaveny povětrnostním vlivům a provozu a dochází u nich tudíž k ušpinění prachem, spadanými listy rostlin apod. Následná údržba vnějších ploch je velmi jednoduchá, spočívá pouze v běžném zametání, občasném čištění proudem vody a pravidelném sekání okolních trávníků.
  • Působení povětrnostních vlivů vede časem k vytvoření patinovaného povrchu, který je pro beton charakteristický a přibližuje vzhled betonu přírodním materiálům.
  • Čištění vodou lze zintenzivnit použitím teplé vody a měkkého kartáče nebo přídavkem saponátu. Nejvhodnější je však čištění pomocí vysokotlakého vodního agregátu; tlak vody by neměl překročit 120 barů.
  • Pro důkladné čištění si můžete vybrat i některý z přípravků čisticích prostředků.
  • Údržba dlažeb s povrchem SAMETOVÝM a s povrchy ANTICO a INSPIRO je velmi snadná. Povrch těchto dlažeb je ošetřen pečetěním, které dlažbu spolehlivě chrání před většinou běžných skvrn. Povrch dlažby tak stačí očistit hadrem, vodou se saponátem a v případě starších skvrn popřípadě i kartáčem. I tyto plochy lze udržovat pomocí vysokotlakého čističe, u něhož tlak nepřesáhne 130 barů. Z povrchu s hedvábným lakem lze snadno odstranit i žvýkačky, pouze je nutné zabránit poškození povrchu benzínem či metylalkoholem, nebo ostrými předměty.

    údržba sametového povrchu u dlažeb IN je více než snadná

 

 

 

 

 

 

 

 

Údržba ploch v zimním období

  • V zimním období je třeba k údržbě povrchu dlážděných ploch, resp. k odklízení sněhu, použít mechanizaci, která nepoškodí povrch dlažby, tj. plastové zametací kartáče a shrnovací zařízení opatřené pryžovou nebo plastovou hranou.
  • Při posypu inertními materiály je nutné použít čisté materiály, ze kterých se nevyplavují nečistoty, způsobující skvrny na povrchu dlažby.
  • Betonové dlažby jsou odolné proti přímému působení chemických rozmrazovacích látek, a proto mohou být v zimním období tyto látky na dlážděné kryty aplikovány. Musí být však dodrženy nejvyšší přípustné dávky rozmrazovacích látek na plošnou jednotku krytu (vyhláška č. 104/1997 Sb., příloha 7).