Pokládka dlažeb BEST - TERASOVÁ
a BEST - CHODNÍKOVÁ lepením stavebním lepidlem na pevný podklad

 

 

 

 

 

 

 

Podkladní drenážní malta Sakret NBM 4D je cementový potěrový materiál s pevností v tlaku třídy C 30, pevnost v tahu za ohybu F 4 dle ČSN EN 13 813, označení CT-C30-F4.

 

  • U nasákavých podkladů je třeba provést jejich penetraci přípravkem, doporučeným výrobcem stavebního lepidla.
  • Stavební lepidlo se nanáší na podklad zubovou stěrkou. Velikost zubové stěrky se volí podle případných nerovností podkladu. Nerovný podklad vyžaduje větší vrstvu lepidla.
  • Ihned po nanesení lepidla se dlažba pokládá přes hranu již položené dlažby.
  • Pro vytvoření stejně širokých spár a pro zabránění pohybu dlažby při pokládce vhodné použít plastové křížky.
  • Správné celoplošné dosednutí dlažby se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.
  • Vyplnění spár se provádí zhruba tři dny po položení dlažby, když je lepidlo dostatečně zatvrdlé a nehrozí odtržení dlažby od podkladu.
  • Spárovací hmota se vpravuje do spáry buď spárovací zednickou lžící, pryžovou stěrkou nebo vytlačováním spárovací hmoty z kartuší.
  • Po vyplnění spár se povrch spár zarovná měkkou textilií a dřevěnými pilinami. Spáry se nedoporučuje zarovnávat mokrou houbou, používanu pro keramické obkládačky. Mokrá houba zahloubí spáru a obnaží ostrou hranu dlažby, která se může například při pojezdu nákupním vozíkem poškodit.
  • Dilatační spáry v dlažbě se provádějí vždy nad spárami v podkladu a dále v rastru podle požadavků projektu. Spára se vytváří vsunutím plastové nebo kovové dilatační lišty pod položenou dlažbu do lepidla.
  • Po položení a vyspárování dlažby je třeba povrch několikrát omýt, aby se odstranily všechny zbytky cementového tmelu z povrchu, a poté ponechat dlažbu i spáry řádně vyschnout a zatvrdnout.