Pokládka dlažeb na terasy
(dlažba BEST - TERASOVÁ a BEST - CHODNÍKOVÁ)