Pokládka dlažeb na terasy
(dlažba BEST - TERASOVÁ a BEST - CHODNÍKOVÁ)

Pokládku terasové a chodníkové dlažby je možné řešit několika způsoby. Betonová dlažba má velkou výhodu ve snadné pokládce a také v případné rozebíratelnosti. Proto z uvedených variant nejvíce doporučujeme pokládku do štěrkového lože či na terče. Dlažbu uloženou v betonu, na maltě či lepidle není možné jednoduše rozebrat a případná reklamace nezahrnuje náklady s tímto spojené.

 

I. Pokládka do štěrkového lože (pro ryze pochozí plochy s vyloučením automobilové dopravy)

II. Pokládka do pískového lože a betonu (pro plochy s občasným pojezdem osobních vozidel)

III. Pokládka do malty na pevném podkladu (pro terasy)

IV. Pokládka na terče (pro terasy, lodžie, balkón, pochozí střechy)