Video návody na realizaci z prvků BEST

Pokládka dlažby a obrubníků

Pokládka gigantické dlažby

Pokládka terasové dlažby do štěrkového lože

Pokládka terasové dlažby na terče

Realizace opěrné zdi

Realizace palisád a schodů