Základní pravidla pro stavbu plotů a opěrných zdí

  • Před zahájením výstavby plotu nebo opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku stavby.
  • U opěrných zdí je také nutné zvážit namáhání a síly, které budou na zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada - statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika.

Stavba z prvků BEST - CIHLA a BEST - LEGENDA

  • Prvky se osazují na běžný základový pas. Betonový základ musí být vždy řádně izolován, např. je možno použít stěrkovou izolaci.
  • Při zdění je nutné odebírat tvarovky náhodně z více palet současně, aby došlo k optickému vyrovnání případných barevných odstínů.
  • Během celé stavby je dodržována vazba zvolená před začátkem realizace.
  • Tvarovky se spojují zdicí a spárovací maltou určenou pro lícové zdivo.
  • Doporučená šíře spár je 10-12 mm.