Základní pravidla pro stavbu plotů a opěrných zdí

  • Před zahájením výstavby plotu nebo opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku stavby.
  • U opěrných zdí je také nutné zvážit namáhání a síly, které budou na zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada - statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika.

Stavba z prvků BEST -STONE

  • Plotové prvky BEST – STONE se osazují na běžný betonový základový pas, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Stavba musí být řádně izolována. 
  • První řada tvarovek se osazuje do betonu nebo cementové malty. Další vrstvy se kladou do stavebního lepidla na beton s deklarovanou mrazuvzdorností v rovnoměrné vrstvě. Tvarovky se kladou na sebe v nepravidelné skladbě tak, aby nevznikaly dlouhé svislé spáry. 
  • V případě, že zídka bude z jedné strany zahrnuta zeminou, je třeba ji odizolovat pomocí izolační fólie (nopové fólie) a drenážní hadice, která se umístí standardním způsobem do štěrkového lože. 
  • K vytvoření řezu tvarovky se použije pila s diamantovým kotoučem. V žádném případě nedoporučujeme sekání, neboť údery kladiva mohou způsobit poškození stěny tvarovky.
  • Doporučujeme pečlivě zvážit místní geologické a hydrologické podmínky a nechat si vypracovat odborný statický výpočet. Obecně platí, že v případě, že budoucí zídka nebude žádným způsobem staticky namáhána, lze jednotlivé tvarovky BEST – STONE klást na lepidlo, a to až do výšky 1,5 m. 
  • Zídky z tvarovek BEST – STONE se již nemusí zakrývat zákrytovými deskami. Spáry mezi jednotlivými prvky v poslední řadě se vyplní transparentním silikonem. 
  • V případě osazení zákrytovými deskami se použije 2-4 mm silná vrstva mrazuvzdorného stavebního lepidla a na celou srazovou plochu zákrytových desek transparentní silikon.