Základní pravidla pro stavbu plotů a opěrných zdí

  • Před zahájením výstavby plotu nebo opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku stavby.
  • U opěrných zdí je také nutné zvážit namáhání a síly, které budou na zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada - statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika.

Stavba z prvků BEST - LARGO

  • Tvarovky se osazují na betonový základový pas. Betonový základ musí být vždy řádně izolován, např. je možno použít stěrkovou izolaci.
  • Do tvarovek se nevkládá žádné dno.
  • Při dodržených mezerách 13,8 cm mezi čely jednotlivých tvarovek činí spotřeba 13,13 ks/m2.