Pokládka dlažeb BEST - TERASOVÁ
a BEST - CHODNÍKOVÁ do pískového lože a betonu

(pro plochy s občasným pojezdem osobních vozidel)

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme: Pokud si vybíráte z dlažeb BEST - TERASOVÁ, pro plochy s občasným pojezdem aut, volte pouze kameny ve výšce 50 nebo 60 mm. Ostatní druhy těchto dlažeb jsou určeny výhradně pro pochozí plochy.

 • Provede se sejmutí ornice a odstranění všech organických látek z pláně (např. kořeny, větve apod.).
 • Pláň se urovná a provede se její zhutnění tak, aby bylo dosaženo správné únosnosti (modul přetvárnosti 40 MPa).
 • Na zhutněnou a nepoškozenou pláň se uloží vrstvy štěrkodrtě, která se zhutní vibrační deskou. Po zhutnění musí mít vrstva štěrkodrtě tloušťku nejméně 150 mm.
 • Pokud dojde před rozprostřením štěrkodrtě k rozbřednutí pláně nebo k poškození pojezdem vozidly apod., musí se pláň opětovně upravit a zhutnit.
 • Na zhutněnou vrstvu štěrkodrtě se uloží vrstva podkladového betonu PB II - beton C16/20 plastické konzistence v tloušťce 100 mm.
 • Beton je třeba ukládat do bednění z prken a jeho horní plocha musí mít projektem požadovaný sklon.
 • Na vrstvu podkladového betonu se po jeho zatvrdnutí (nejdříve po 7 dnech) uloží kladecí vrstva praného těženého písku frakce 0-4 mm (kategorie f3). Kladecí vrstva musí mít tloušťku 30 až 50 mm a rovná se stažením latí.
 • Na lože se klade dlažba v požadované vazbě. Při kladení dlažby je nutno dbát, aby nedošlo k poškození lože.
 • Doporučená šířka spár mezi kameny je 3-5 mm.
 • Správné dosednutí dlažby na lože se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.
 • Po položení dlažby se do spár vmete spárovací písek, ten je třeba po cca 1 měsíci opětovně doplnit.
 • Zhruba 3 měsíce po položení dlažby se nesmí provádět úklid mechanickými stroji, protože by došlo k odstranění spárovacího materiálu.