Podkladní vrstvy

  • Z hlediska výsledné a nadčasové kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladních vrstev nejdůležitější fází celé výstavby. Sebekvalitnější dlažba nedokáže suplovat jakékoli nedostatky a nekvalitu v podkladních vrstvách.
  • Řádně zhutněná pláň (modul přetvářnosti 30 MPa) a řádně zhutněné podkladní vrstvy jsou základními podmínkami pro kvalitně provedenou spodní stavbu s dlouhou životností. Skladba podkladních vrstev je vždy odvislá od konkrétních geologických podmínek a předpokládaného zatížení budoucí plochy. Orientační vzorové skladby naleznete níže na této stránce, přesto se vyplatí konzultace s odborníkem.
  • Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce 10-15 cm. Předejdeme tak nebezpečí "propadání" dlažby v budoucnosti. Podkladní vrstvy se provádějí ve spádu budoucí zpevněné plochy.
  • Pro podkladní vrstvy se používá pouze kvalitní certifikované kamenivo různých frakcí. Konkrétní frakce kameniva doporučeného pro jednotlivé podkladní vrstvy jsou uvedeny ve vzorových skladbách.
  • Nejvhodnějším materiálem pro provedení kladecí vrstvy je drcené kamenivo frakce 4-8 mm, případně frakce 2-5 mm. Nedoporučujeme používat různé levné prosívky s vysokým podílem prachových částic. Kladecí vrstva se rovná stažením latí.
  • Přesnost a precizní práce při rozprostření a finálním urovnání kladecí vrstvy, včetně zajištění výškových a spádových poměrů, je nezbytnou podmínkou pro úspěšné provedení vrchní stavby - krytu zpevněné plochy. Vlastní urovnání kladecí vrstvy se provádí pomocí dřevěné latě nebo hliníkového pravítka přes vodicí lišty. Kladecí vrstvu je nutné výškově nadsadit o 5-8 mm, neboť při konečném hutnění zadlážděného krytu dojde ke zhutnění kladecí vrstvy, tudíž k poklesu její vrchní úrovně.


DOPORUČENÁ SLOŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV