Osazení obrubníků, palisád a žlabů

  • Dovolují-li to dispoziční poměry, doporučujeme při osazování respektovat skladebné moduly dlažby, aby se při dláždění krajní plochy dalo využít polovičních a krajových kamenů a nebylo nutné provádět dořezávání nebo doštípávání. Před osazením doporučujeme přímo na stavbě ověřit skladebné rozměry dlažby vyskládáním několika kamenů, včetně doporučených spár. Skladebné rozměry lze ověřit i přeměřením vrstvy na paletě a připočítáním doporučené šířky spáry.
  • Betonové obrubníky a palisády jsou důležitými prvky, které pevně ohraničují zadlážděnou plochu a zamezují tak horizontálnímu pohybu položené dlažby. Osazují se dle normy ČSN 73 6131, tj. do 8-10 cm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi.
  • Mezi obrubníky je potřeba ponechat mezeru 5 mm, která se nevyplňuje. Tato mezera je nutná především z důvodu objemových změn betonu při změnách teploty. Souběžně s osazováním se provádí betonová opěrka.
  • U palisád je nutné betonovou opěru provést min. do 1/3 výšky palisády. Při osazování palisád je třeba respektovat jejich kónický tvar, který vyplývá z technologické nutnosti při výrobě. Jejich rovnoměrné a svislé osazení je účelné zabezpečit pomocí dočasného vyklínkování.