Budování schodišť

Realizace schodišť s použitím palisád a obrubníků

  • Základní pravidla pro práci s palisádami a obrubníky naleznete v kapitole Osazení obrubníků a palisád.
  • Palisády a obrubníky lze v kombinaci s dlažbou použít pro výstavbu venkovních schodišť, případně pro vytváření nejrůznějších přechodových stupňů a kaskád.
  • Palisády, popř. obrubníky, tvoří vždy podstupnici schodišťového stupně. Stupnice je provedena z dlažby. Celé schodiště je pak většinou ohraničeno schodišťovou zídkou vytvořenou z palisád.

schodiště realizované z palisád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace ze schodišťových prvků

  • Prvek BEST - CANTO lze použít při řešení nejrůznějších typů venkovních schodišť, včetně obkladu stávajících schodů.
  • Prvek BEST - FALDO je vhodný pro budování venkovních schodišť. Jeho pohledová a nášlapná strana je opracována tryskáním.
  • Konstrukci nosného schodiště je nutné stanovit na základě statického výpočtu s ohledem na místní geologické podmínky.
  • Doporučujeme izolaci nosné konstrukce schodiště.
  • Při osazování jednotlivých schodišťových dílů doporučujeme zamezit posunu tvarovek dřevěnými klínky.
  • Místo osazovací malty lze použít lepidlo na beton s deklarovanou mrazuvzdorností.
  • V případě, že to vyžadují místní geologické podmínky, doporučujeme osazení nosné konstrukce schodiště do cca 50 mm vysokého štěrkového lože a následné zpevnění konstrukce armaturou.