"XF4"

Nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám

BEST vyrábí veškeré prvky pro komunikace a chodníky v nejvyšší třídě odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4.

Pro vysvětlení:
Normy ČSN EN 1338 a 1339 předepisují odolnost výrobku vůči povětrnostním vlivům, která je zkoušena metodou A nebo C. V obou případech je požadován maximální úbytkek 1000 g/m2 po 100 zmrazovacích cyklech. Tento maximální ukazatel kvality, plníme, systémově deklarujeme a garantujeme.