"XF4"

Nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám

BEST jako jediný výrobce již sedmým rokem vyrábí veškeré prvky pro komunikace a chodníky v nejvyšší třídě odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4.

Pro vysvětlení:
normy ČSN EN 1338 a 1339 předepisují odolnost výrobku vůči povětrnostním vlivům, která je zkoušena metodou D s maximálním úbytkem 1000 g/m2 po 28 zmrazovacích cyklech. Stejné normy ve svém národním dodatku doporučují, ale nenařizují, odolnost proti povětrnostním vlivům zkoušet metodou A s maximálním úbytkem 1000 g/m2 po 100 cyklech. Doporučují tedy plnit 4x tvrdší a ve výsledku 4x kvalitnější, parametr než povinný. Tento maximální ukazatel kvality, uplatňování metody A, nyní plníme, systémově deklarujeme a garantujeme. V uvedeném maximálním rozsahu jako jediný výrobce, působící v ČR.