Normy, záruka

Německá kvalita je obecně považována za nejtvrdší. Vyrábíme proto podle německých národních norem DIN a jsme německou zkušebnou trvale dozorováni.

Německá kvalita je obecně považována za nejtvrdší. Vyrábíme proto podle německých národních norem DIN a jsme německou zkušebnou trvale dozorováni. Výrobky BEST jsou trvale vyráběny na nejmodernějších technologiích světové úrovně podle harmonizovaných evropských norem. Veškeré požadavky všech zmiňovaných předpisů tvarovky BEST splňují.

 

Splnili jsme veškeré přísné požadavky certifikačního procesu, na základě něhož jsme obdrželi značku Osvědčeno pro stavbu. Touto značkou potvrzujeme, že vyráběné výrobky splňují nadstandardní kvalitativní požadavky, které jsou ověřovány a trvale kontrolovány nezávislou zkušební laboratoří. Plnění požadavků je kontrolováno ročními dozory nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem TZÚS Praha, s.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme držiteli Zlatého certifikátu, a to za komplexní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a ISO 45001.

A již šestadvacet let poskytujeme na naše výrobky záruku 20 let.