Používání značky BEST

Používání loga BEST

 • BEST je ochranná známka
 • oficiální barvy společnosti BEST jsou černá a zelená, jejich specifikaci naleznete zde
 • logotyp BEST může být používán pouze v jeho stávající podobě, nemůže být měněna barevnost, typ písma, ani jeho grafická podoba
 • minimální velikost logotypu při použití jeho libovolné verze činí 0,5 cm výšky loga, při nedodržení této velikosti může dojít k nečitelnosti, a tudíž i nefukčnosti logotypu
 • nápis BEST v logotypu byl vytvořen pouze pro tento logotyp; protože toto vytvořené písmo nemá ekvivalent v typových písmech dodávaných pro počítačovou sazbu, je potřeba při jeho případné konstrukci vycházet z materiálů, které poskytne BEST, a.s.

Používání názvu BEST a pojmenování jednotlivých výrobků

 • název BEST se píše vždy velkými písmeny
 • názvy jednotlivých výrobků BEST jsou ochrannými známkami
 • základní názvy výrobků BEST se píšou vždy velkými písmeny, např.:
  • BEST – KLASIKO
  • BEST – MONO II
  • BEST – PALISÁDA PREMIUM
 • rozšířené názvy výrobků se píšou následovně:
  • BEST – KLASIKO pro nevidomé
  • BEST – BEATON kraj
  • BEST – BASE rovná
  • BEST – MAESTA půlka
  • BEST – MONO přechodový levý apod.
 • názvy barevných provedení se píšou malými písmeny, např.:
  • barva pískovcová
  • barva colormix podzim
 • názvy povrchových úprav se píšou velkými písmeny, např.:
  • povrch STANDARD
  • povrch URBIA
  • povrch METROPOL

Při použití snímků poskytnutých společností BEST nebo při využití snímků z materiálů společnosti k propagačním účelům prosím uveďte, že pocházejí z archivu BEST, a.s.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu best@best.info nebo na telefonu 373 720 110.