Návod na ošetření povrchu ULTRA UV

Dlažby s povrchovou úpravou ULTRA UV jsou náchylné na oděr, je velmi nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s předměty na dlažbě.