Máme zájem o sestavení kladecího schématu na strop a výpočet materiálu. Jak máme postupovat?

Kladecí schéma stropu Vám zdarma a rychle vypracujeme. Pro výpočet spotřeby a sestavení kladecího schématu stropu je potřeba zaslat projektovou dokumentaci - nejlépe v elektronické podobě (PDF, DWG) některému ze specialistů na zdicí systém BEST-UNIKA.

Pro přesné vypracování kladecího schématu je velmi důležité zaslat dokumentaci v následujícím rozsahu: půdorys 1NP, půdorys 2NP, půdorys krovu, příčný řez budovou včetně výpisu skladeb konstrukcí (podlahy, stěny, krov). Dále je nutné sdělit místo stavby pro určení sněhové oblasti.