Lze dlažbu o výšce 6 cm použít na plochy s občasným pojezdem?

  • v případě pojezdu pouze osobními vozidly ano
  • je bezpodmínečně nutné zvýšit tloušťku podkladních vrstev s řádným hutněním každé z nich

Podrobné informace naleznete v katalogu Doporučení pro pokládku