Jsou katalogy poskytovány bezplatně?

Aktuální katalog, ceník a veškeré další materiály jsou poskytovány bezplatně.