Je možné, že při použití zdicího systému BEST - UNIKA dojde k velmi výrazným úsporám ve výši desítek % v porovnání s ostatními stavebními systémy?

Je to možné. Počítejte s námi: nízká pořizovací cena materiálu, snížení nákladů na zařízení, na provádění stavby (rychlé provedení stavebních prací). A navíc při použití zdicího systému BEST - UNIKA nešetříte pouze náklady jednorázově, při výstavbě, ale trvale při jeho užívání, úsporou provozních nákladů.