Je betonová dlažba protiskluzová?

Protiskluzovost dlažby se vyjadřuje tzv. součinitelem tření. Při opakovaném testování betonové dlažby BEST se standardní povrchovou úpravou byl povrch této dlažby označen za velmi bezpečný, a to jak u suchého, tak vlhkého povrchu. Dlažby tak spadají do třídy T4, kde součinitel tření je vyšší než 0,75.

Hledáte-li přesto dlažbu s ještě hrubším povrchem, např. k bazénu, doporučujeme vám např. dlažby BEST – TERASOVÁ s tryskaným nebo BEST - TERASOVÁ s vymývaným povrchem.