Mám pro svůj dům zvolit systém vnějšího nebo vnitřního zateplení?

Systém vnějšího zateplení budovy je nejuniverzálnějším systémem, který využívá 90 % stavebníků. V Čechách je tento systém zateplení nejčastější. Systém vnějšího zateplení využívá vlastností uzavření (odizolování) obálky domu z vnější strany a tím akumulace tepla uvnitř budovy do nosných stěn a jiných konstrukcí domu. Ideální je zateplit dům po celém obvodu a to podlahu, základy (do nezámrzné hloubky), stěny domu včetně stropního věnce a strop nebo podkroví.

Systém vnitřního zateplení budovy je vhodný především pro rekreační objekty, pasivní a nízkoenergetické domy a jiné budovy, kde je žádoucí prostory uvnitř rychle vytopit a systém vytápění může pružně reagovat na pokles teploty v místnosti. Vnitřní zateplení není příliš vhodné při topení tuhými palivy (vyjma krbu) nebo při vytápění, které není možné pružně regulovat. Naopak nejvhodnější je vnitřní zateplení v kombinaci s řízeným větráním (topením a ochlazováním) vzduchotechnikou – rekuperací.