Jak pečovat o dlažbu v zimním období?

  • mechanickým odstraňováním sněhu, je však třeba vyvarovat se používání kovových nástrojů
  • lze ji chemicky ošetřovat (solit), je však nutné dodržet dávkování soli na 1 m2 dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., tzn. že na 1 m2 dlažby by nemělo přijít více než 10 g soli.