Tiskové zprávy

Vyjádření k sankci od ÚOHS za fúzi se společností BETA Olomouc

BEST, a.s., ke zprávě ČTK z 1. července 2014 o potvrzení sankce od ÚOHS za fúzi se společností BETA Olomouc sděluje následující:

"O vydání rozhodnutí víme, doposud jsme jej však od Krajského soudu v Brně neobdrželi, tedy jeho obsah neznáme a proto nemůžeme komentovat. V každém případě platí, že tímto rozhodnutím věc není definitivně skončena a v další fázi o ní bude rozhodovat Nejvyšší správní soud. Až jeho rozhodnutí bude konečné, přičemž na základě znalosti dosavadní rozhodovací praxe tohoto soudu věříme, že věc posoudí objektivně, nikoli s tendencí stranit státnímu úřadu. Trváme na tom, že žádné důvody pro udělení sankce nebyly dány a navíc, že ÚOHS postupoval v této věci ne zcela standardně. O uvedeném mimo jiné svědčí zcela bezprecedentní skutečnost, že na základě našeho vlastního opravného prostředku (rozkladu), v němž jsme poukazovali na vady řízení a rozhodnutí, rozhodl předseda Úřadu tak, že nám udělenou sankci ještě zpřísnil. Fakticky nás  potrestal za "troufalost" spočívající ve využití našeho procesního práva. Takový postup je zcela neslučitelný se základními principy demokratického právního státu."

 

3. července 2014