Tiskové zprávy

Fúze společnosti BEST, a.s., se společností BEST-BETA, a.s.

S účinností ke dni 1.9.2013 se v obchodním rejstříku zapisuje fúze sloučením společnosti BEST, a.s., se společností BEST-BETA, a.s.

Společnost BEST, a.s., se sídlem Rybnice 148, PSČ 331 51, okres Plzeň-sever (IČ 25201859, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. B., vložka 545) oznamuje, že s účinností ke dni 1.9.2013 se v obchodním rejstříku zapisuje fúze sloučením společnosti BEST, a.s., jako společnosti nástupnické, se společností BEST-BETA, a.s., se sídlem Ostrava, Hrabová, Paskovská 181/227, PSČ 720 00 (IČ: 45192308, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 391), jako společnost zanikající.

Sloučením obou zúčastněných společností dochází k zániku společnosti BEST-BETA, a.s., jemuž předchází její zrušení bez likvidace, přičemž jmění této zanikající společnosti přechází na nástupnickou společnost BEST, a.s.

Nástupnická společnost BEST, a.s., vstupuje dnem 1.9.2013 do právního postavení zanikající společnosti BEST-BETA, a.s.

V Rybnici dne 19.8.2013