Tiskové zprávy

Investice a.s. BEST a BEST-BETA v letech 2008 - 2010

Akciová společnost BEST po celou dobu své existence trvale masivně investuje do svého rozvoje, investice nebyly pozastaveny ani v období ekonomické recese.

Akciová společnost BEST po celou dobu své existence trvale masivně investuje do svého rozvoje, investice nebyly pozastaveny ani v období ekonomické recese. Investuje převážně z vlastních prostředků, doplněných vnějšími zdroji, zejména bankovními úvěry. Celkové investice společnosti BEST, a.s., a dceřiné společnosti BEST-BETA, a.s., činí od počátku roku 2008 do konce května 2010 více než 816 mil. Kč, tzn. 32,5 mil. EUR.

 

  • 31.  března 2010 byl zahájen provoz nové výrobní haly na výrobu betonových dlažeb, obrubníků a ostatních prvků venkovní architektury v závodě BEST Vranín u Třeboně, v pořadí třetí v tomto průmyslovém areálu. Investice činila 125 mil. Kč.
  • 17.  května 2010 byl zahájen provoz největšího prodejního závodu a.s. BEST v ČR. Areál o rozloze 30 tis. m2 se nachází v těsném sousedství dálnice D11 v nově budované průmyslové zóně  Praha-Nehvizdy-Jih.  Součástí areálu je největší a nejmodernější ARCH CENTRUM, výstavní areál BEST o rozloze 8 tis. m2. Závod byl vybudován k obsluze a veškerému servisu zejména zákazníkům z Prahy a středních Čech. K dispozici jsou veškeré produkty společnosti BEST, a.s. Investice činila 110 mil. Kč.
  • 21.  května 2010 dokončila společnost BEST-BETA rozšíření a rekonstrukci závodu v Ostravě-Hrabové. Do provozu byla uvedena výrobní linka HESS na výrobu betonové dlažby a dalších prvků, v pořadí druhá v tomto areálu. Současně byl zmodernizován celý výrobní areál. Pro větší zákaznický komfort byly zcela přestavěny obchodní prostory a nově  vybudováno ARCH CENTRUM BEST-BETA, zejména  pro zákazníky ze severní Moravy. Investice činila 90 mil. Kč.
  • 28.  května 2010 dokončila společnost BEST-BETA technologickou rekonstrukci závodu Božice u Znojma a vybudovala zde zcela nové obchodní prostory a výstavní areál, ARCH CENTRUM BEST-BETA, zejména pro zákazníky z jižní a střední Moravy. Investice činila 30 mil. Kč.