Tiskové zprávy

Fúze společnosti BEST, a.s., se společností BEST-BETA, a.s.

S účinností ke dni 1.9.2013 se v obchodním rejstříku zapisuje fúze sloučením společnosti BEST, a.s., se společností BEST-BETA, a.s.

Nová továrna v Lučicích

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 proběhlo, za účasti ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, slavnostní zahájení provozu nové linky na výrobu prvků pro podzemní síte v závodě BEST-Lučice.

Nová továrna v Mohelnici

V pátek 20. dubna 2012 BEST, a.s., slavnostně zahajuje provoz nové továrny v závodě Mohelnice.

Založení České asociace betonářů

Dne 27. dubna 2011 byla založena Česká asociace betonářů.

Investice a.s. BEST a BEST-BETA v letech 2008 - 2010

Akciová společnost BEST po celou dobu své existence trvale masivně investuje do svého rozvoje, investice nebyly pozastaveny ani v období ekonomické recese.

Převzetí společnosti BETA Olomouc, a.s.

Převzetí společnosti BETA Olomouc, a.s.

Závod BEST - Troubky, nová investice na Moravě

BEST, a.s., ukončil ke dni 25.2.2009 územní přípravu svého nového závodu na Moravě a k témuž dni zahájil první kroky povolovacího řízení svojí investice.

Majetkový vstup do a.s. BETA Olomouc

Majetkový vstup do a.s. BETA Olomouc