Proč BEST ?

 

„Integrita, Čas a úsilí, Personalizace, Empatie, Očekávání, Řešení problémů.“     


Vážení zákazníci, vážení obchodní přátelé, vážení přátelé,     

výzkumníci z jedné globální poradenské firmy, na základě analýzy 2 milionů zákaznických výpovědí z celého světa, popsali skvělý zákaznický zážitek univerzální sadou šesti výše uvedených zákaznických pohledů…     

Škoda, že se mě, nás, nezeptali místo tohoto zjevně šíleného výzkumu. Ihned, barvitě, jako správný český Honza zdarma, bych jim řekl totéž. Asi by mně tito globální mudrcové nevěřili…proto sami zkoumali (a navíc, co by jinak dělali…). A přidal bych jim vzpomínku ze svého dětství, z šedesátých let minulého století, z Husince u Prachatic. Tehdy nebyl Husinec tolik znám jako rodiště Mistra Jana Husa, ale jako místo, kde se v místní prodejně prodává nejlepší chleba na planetě Zemi. A to přesto, že komunismus zuřil ve své nejširší podobě. V Husinci byl totiž pekařský učňovský dorost, který, ještě nezkažen vším možným, tak skvěle pekl a laskavě prodával. A stáli tam stohlavé fronty, přímo na náměstí pod sochou Mistra Jana. Bezděky tam tvůrci nádherného chleba plnili uvedených šest zákaznických pilířů. Dnes tam již nejsou ani učňové, ani skvělý chleba, ani žádné fronty…jen ten Mistr Jan tam zůstal.     

Ve svém oboru jsme již bezmála 28 let lídry. Ne proto, že si to myslíme, ale proto, že to „říkají“ naši zákazníci. „Říkají“ to věrností naší značce, věrností našim výrobkům. My jim jdeme v ústrety integritou a férovostí naší firmy, snahou o pochopení jejich problémů, řešením jejich problémů. Samozřejmě někdy s chybami…ale ty se snažíme vždy vyřešit a věříme, že to naši zákazníci chápou. Chceme mít trvalejší život, než bývalý husinecký chleba.   

 I v 28. roce naší existence jsme opět posunuli příčku výroby umělého kamene (neboť krásný a kvalitní beton není nic jiného, než umělý kámen…) k vyšší estetické kvalitě. Směrem k tradičním přírodním kamenům, ale i k prvkům, které souzní s moderní architekturou. A samozřejmě, trvale vyrábíme a prodáváme výrobky tradiční i nejtradičnější, již zlidovělé…     

Budeme vděční, když si následující stránky našeho katalogu prolistujete, když Vám budou skvělou a dostatečnou inspirací a návodem.

 

S úctou

 

 

 

 

 

Tomáš Březina

statutární ředitel BEST, a.s.