Pohled vedení BEST, a.s., na řízení a organizační strukturu společnosti