Jsme "globálními blokaři"

Společnosti BEST, a.s., je letos 23 let. Protože jsme se "narodili" těsně po sametové revoluci, nápadem i fyzicky na panenské zelené louce. Neměli jsme absolutně nic, jen víru a naše schopnosti. Jsme dokladem toho, jak nulové dotace nechají vyrůst lídry ve svých oborech. A jen tak mimochodem dnes a denně sledujeme, jak jakékoli dotace ničí morálku a ekonomiku.

Nepatříme mezi milované a preferované, nejsme globální exportéři. Resp. jsme jen malí příhraniční exportéři. Asi i proto mě vždy udiví, když politici, instituce, média a další slepě adorují společnosti, které vyvážejí svoje výrobky do 84 zemí světa, či do 174 zemí světa, někteří dokonce i do Severní Koreje. A ani se neptají, kde mají domovskou adresu, jaké výnosy, pro koho výnosy, kde daní, kolik daní.

My jsme globální blokaři. Ze 193 států světa, jež jsou registrovány v OSN, jsme do našeho průmyslového sektoru na našem území dovolili vstoupit jen jednomu, a to nesmírně nepatrně. Ne administrativní blokací, ale svojí světovou kvalitou, dynamikou růstu, výkonností, dnešní velikostí. Jsme čeští adresou, hrdostí, i daněmi. Mělo by to tak být, protože jinak republiku rozpustíme...

Ekonomika by měla termín "globální blokař" ("global blocker") zavést.

Tomáš Březina
březen 2013