Aktuality

Schválení šachtového programu pro stavby ŘSD

Od tohoto týdne máme udělený souhlas k použití šachtového programu BEST pro stavby ŘSD.

 

Vážení zákazníci,

dovolujeme si oznámit, že dne 1.6.2020 nám byl udělen souhlas pro použití níže uvedených výrobků na stavbách Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Schválení jsme získali pro kompletní systém:

  • kanalizačních šachet DN 1000 - pro splaškové kanalizace s tloušťkou stěny skružových dílců 120 mm, 
  • kanalizačních šachet DN 1500 - pro splaškové kanalizace s tloušťkou stěny skružových dílců 120 mm,
  • drenážní šachtice,
  • uliční vpusti,
  • železobetonové trouby.