Aktuality

Konference sdružení CZECH TOP 100

Odborné konference se zúčastnil i Ing. Tomáš Březina.

Sdružení CZECH TOP 100 a poradenská společnost M. C. TRITON pořádaly 12. listopadu 2015 odbornou konferenci, která se zabývala sdílením trendů řízení v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru. 

Záměrem projektu Management 2020+ bylo představení osobností z různých segmentů – soukromé sféry, veřejné správy, neziskového sektoru. Setkání se zúčastnily osobnosti, které jsou schopny svůj manažerský um uplatnit napříč sektory a být tak příkladem manažera současnosti i blízké budoucnosti. Hovořilo se především o otázkách budoucnosti managementu.

Pozvání přijalo mnoho úspěšných osobností, mezi nimiž byl i statutární ředitel BEST, a.s., Ing. Tomáš Březina, který spolu s politologem, ekonom, komentátorem a publicistou žijícím v Německu, Doc. Dr. Petrem Robejškem, hovořil na téma „praktik vs. vizionář“.