Aktuality

DOTAČNÍ PROGRAM "DEŠŤOVKA"

Získejte dotaci až 50 % na koupi a instalaci jímky

V souvislosti s naší širokou nabídkou prvků pro podzemní sítě BEST a dotačním programem DEŠŤOVKA získejte až 50 % dotaci při koupi a instalaci jímky na další využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě!!!

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Příjem žádostí se zahajuje 7. září 2017 a podrobné informace o tomto programu najdete na www.dotacedestovka.cz

S čím vám pomůže BEST?

V našem sortimentu najdete kruhové nádrže, určené právě ke skladování a jímání srážkových i odpadních vod, skruže pro nastavování nádrží na požadovaný objem i přechodové desky k zakrytí nádrží. Vyrábějí se z betonu třídy C35/45, odpovídající požadavku na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4 (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám) a vynikají svou pevností, odolností a trvanlivostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden příklad z prvního kola dotačního programu, kterému dotace na kombinovaný systém na akumulaci dešťové vody na splachování i zálivku zahrady ušetřila 57 300 korun: „Vše funguje bez problémů, vyřízení dotace od podání žádosti po výplatu nám trvalo zhruba 8 a půl týdne. Hladina podzemních vod v naší oblasti klesla od roku 1998 minimálně o 3 metry, vody ubývá, je nekvalitní, studny jsou téměř nefunkční. Systém na dešťovou vodu se nám určitě vyplatí. Vím zhruba o 10 lidech z naší obce, kteří žádost podali v květnu, a další čtyři se připravují na druhé kolo."