Aktuality

Česká kvalita - Osvědčeno pro stavbu

Od 10.5.2018 jsme držiteli certifikační značky Osvědčeno pro stavbu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme dne 10.5.2018 obdrželi certifikační značku Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu, a to pro skupinu výrobků betonové dlažební bloky, betonové dlažební desky a betonové obrubníky

Splnili jsme veškeré přísné požadavky certifikačního procesu, na základě něhož jsme obdrželi značku Osvědčeno pro stavbu. Touto značkou potvrzujeme, že vyráběné výrobky splňují nadstandardní kvalitativní požadavky, které jsou ověřovány a trvale kontrolovány nezávislou zkušební laboratoří. Plnění požadavků je kontrolováno ročními dozory nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem TZÚS Praha, s.p.

Značka Osvědčeno pro stavbu je potvrzením, že výrobky BEST jsou vhodné pro zabudování do stavby na území České republiky. Stavební výrobky BEST mají vlastnosti ověřené v souladu s požadavky stavebního zákona a odpovídají požadavkům technických předpisů ČR. 

Tohoto ocenění si velmi vážíme a děkujeme i Vám, že nás inspirujete a posouváte vpřed.