Názory odborníků na systém BEST - UNIKA

... spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.,
ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav stavitelství
„Po 10 let byly sledovány bytové domy postavené s inverzní skladbou stěn, tedy tak jako v systému BEST – UNIKA s tepelně izolační vrstvou na straně interiéru. Nebyly zjištěny žádné konstrukční závady. Uživatelé oceňovali rychle dosažitelnou tepelnou pohodu vnitřního prostředí po příchodu ze zaměstnání při aplikaci přerušovaného vytápění v průběhu dne. Pro letní období se doporučuje na osluněných stranách instalovat na okna žaluzie a interiéry budov účinně větrat. Příznivé uživatelské chování bytových domů pro nás bylo příjemným překvapením.“

... jedná se o úžasný materiál, z kterého lze vyprojektovat cokoli

Ing. arch. Marcel Hausner, architekt
„Z architektonického hlediska nám stavební systém BEST – UNIKA s vnitřním zateplením umožňuje především velkou variabilitu možností fasádních řešení. Zejména bychom rádi vyzdvihli užití sytých barevných odstínů fasády aplikovaných přímo na tvarovku a také možnost kotvení předsazených zavěšených fasád bez lokálních tepelných mostů.
Další, neméně významnou výhodou tohoto systému jsou nízké pořizovací náklady na vytápění - vytápíme pouze prostředí, ve kterém žijeme. Rychlost vytopení prostoru nás velmi překvapila. Spolu s řízeným větráním a rekuperací vzduchu se jedná o zajímavou alternativu ostatním stavebním systémům.“

... lehce se z něj staví

Ing. Jiří Matějček, MB stavitelství s.r.o.
„Stavební systém BEST – UNIKA? Ano, je nenáročný na mechanizaci a jednoduchý při realizaci, a hlavně slučuje v sobě pevnost železobetonových konstrukcí s tepelně izolačními vlastnostmi dřevostaveb. Na základě každodenní praxe oceňuji vedle rychlé výstavby především nižší nároky na vybavení staveniště, neboť celý dům stavíme od základů až po střechu z jednoho materiálu. Úžasná je také nízká nasákavost tvarovek, díky níž stavba velmi rychle vysychá. A další důkaz? Nové sídlo naší firmy jsme postavili právě z tohoto systému.“