Kladecí schéma stropu zdarma

Kladecí schéma stropu vám vypracujeme zdarma a rychle. Pro výpočet spotřeby a sestavení kladecího schématu stropu je potřeba zaslat projektovou dokumentaci, nejlépe v elektronické podobě (pdf, dwg) na mail best@best.info. Schéma obsahuje kompletní soupis stavebního materiálu, včetně výztuže a spotřeby betonové zálivky. Součástí je také zakreslení směrů kladení nosníků v půdorysu a umístění výztuže.


Pro přesné vypracování kladecího schématu je velmi důležité zaslat dokumentaci v následujícím rozsahu: půdorys 1NP, půdorys 2NP, půdorys krovu, příčný řez budovou včetně výpisu skladeb konstrukcí (podlahy, stěny, krov). Dále je nutné sdělit místo stavby pro určení sněhové oblasti.