BEST - UNIKA: překlady

BEST - záruka 20 let

Překladové tvárnice jsou určeny pro zhotovení nosných i nenosných překladů. Překlady BEST - UNIKA představují rychlé a variabilní řešení dle potřeb každého stavebníka.

Tvárnice se kladou na sraz dnem dolů na předem připravené bednění. Po uložení výztuže se tvárnice navlhčí vodou a překlad se vyplní betonem předepsané pevnostní třídy.

Alternativně lze překlad vytvořit před montáží, kdy se celý prvek připraví na rovné zpevněné ploše a po zmonolitnění se osadí na připravený stavební otvor. Další možností je využití prefabrikovaných betonových nosných překladů BEST – UNIKA 10 o rozměru 100x200 mm a délce až 3500 mm.