Zateplení stropu

Zateplení stropu minerální vatou je vhodné pro snadné vedení elektroinstalace a rozvodů v podhledech stropu.

Strop je opatřen stropní konstrukcí, která je tvořena závěsy a nosníky. Do stropních vložek je třeba ukotvit závěsy (nekotví se do stropních nosníků), do kterých jsou umístěny profily z pozinkovaného ocelového plechu. Tím se vytvoří konstrukce stropního podhledu.

Do prostoru mezi konstrukci stropního podhledu a strop je v požadované tloušťce vložena tepelná izolace (tvrzená minerální vata s parozábranou). Pohledová část konstrukce je opatřena sádrokartonem.

Pro eliminaci tepelného mostu je třeba v místě styku obvodového zdiva a betonové konstrukce stropu přikládat pás polystyrenu o tloušťce 100 mm v minimální délce 500 mm od tepelně izolačního panelu.

 

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.