Vnitřní zateplení stěn tepelně izolačními panely

 

Základním prvkem jsou tzv. tepelně izolační panely. Tepelně izolační panely jsou sádrokartonové desky, opatřené vrstvou tepelné izolace stabilizovaného pěnového polystyrenu. Takto spojené panely je možné objednat již jako hotový prvek obvykle o šíři 1200 mm a výšce 2600 mm. Do místností se zvýšenou vlhkostí (např. koupelen) doporučujeme použít tepelně izolační panely s impregnovanou sádrokartonovou deskou.

Pro zateplení se využívají izolační panely v různých tloušťkách. Tloušťka námi doporučovaného tepelně izolačního panelu je 163 mm (tloušťka izolantu 150 mm + tloušťka sádrokartonu 12,5 mm) s hodnotou tepelného odporu R = 4,05 m2.K.W-1. Při použití tohoto izolačního panelu je celková tloušťka stěny cca 365 mm.

Před lepením tepelně izolačního panelu na vnitřní stěnu obvodové zdi je nutno místa oklepat, očistit a ošetřit penetračním nátěrem. Tepelně izolační panel je možné podle potřeby upravit. Pro úpravu panelů je možné používat jemnozubou pilku nebo speciální řezáky.

Samotné lepení panelů se provádí pomocí lepicího tmelu, určeného pro tento systém. Na zadní stranu panelu (na polystyren) se nanese ve formě terčů lepicí tmel. Vzdálenost jednotlivých terčů v řadě je cca 30 - 35 cm, tloušťka terčů je v rozmezí 10 - 40 mm. Panely se lepí odspodu, ve svislém směru. U podlahy a stropu zůstane mezera cca 10 mm vhodná pro optimální rovnání desek. Lepené panely se rovnají latí s předcházejícím, již nalepeným panelem. Doba vyzrání lepicího tmelu je - dle konkrétních podmínek - 12 až 24 hodin. Mezi panely doporučujeme ponechat 10mm mezeru pro následné zaplnění polyuretanovou pěnou. Tím je vytvořena dostatečná parotěsná zábrana proti pronikání vodních par mezi skořepinovou tvárnicí a tepelně izolačním panelem do prostoru a jejich následným srážením.

Po nalepení tepelně izolačních panelů je nutné provést zapěnění mezer u podlahy a stropu polyuretanovou pěnou. Tím dojde k dokonalému utěsnění vnitřního  prostoru od vnějšího.

Konečná úprava tepelně izolačních panelů se provádí stejným způsobem jako u běžných sádrokartonových konstrukcí.

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.