Vnitřní zateplení - řešení rozvodů

Rozvody (elektroinstalace, vodoinstalace, topení a kanalizace) doporučujeme vést tak, aby nedošlo k zásahu do obvodového zdiva, tzn. podlahou nebo stropním podhledem. Nejvhodnějším řešením je vedení středovou zdí nebo svislými instalačními šachtami.

V případě vnitřního zateplení stěn pomocí tepelně izolačních panelů jsou instalace vedeny v izolační vrstvě panelu. Při prořezávání drážky pro vedení instalací nesmí dojít k nadměrnému zeslabení izolační vrstvy. Po nalepení tepelně izolačního panelu dojde k zakrytí instalací.

V případě vnitřního zateplení pomocí tvrzené minerální vaty s parozábranou je možné vést rozvody mezi minerální vatou a parotěsnou zábranou.

Kanalizace je možné vést podlahou nebo stropním podhledem jejich provrtáním. Rozvody jsou poté překryty stopním podhledem.

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.