Vnitřní zateplení (klasický "francouzský" způsob)

Tento typ zateplení je vhodný pro veškerou výstavbu rodinných domů, bytových domů a občanských staveb. Nejčastěji používaným způsobem zateplení jsou tzv. tepelně izolační panely. Možnou alternativou je použití minerální vaty s parotěsnou zábranou.


Technologicky správným provedením vnitřní izolace je dostatečně zabráněno pronikání vodních par vzniklých provozem v domě do prostoru mezi skořepinovou tvárnicí a vnitřním izolantem. Nedochází zde proto ke kondenzaci par a vzniku plísní a hnilobných procesů.

Stále častěji používaná rekuperace nebo mikroventilace, běžná součást moderních oken, dostatečně zajistí výměnu vlhkého vzduchu.

U vnitřního zateplení doporučujeme použít na vnější část nosné konstrukce silikonovou omítku.

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.