Vnější zateplení

U této varianty je použit izolant ve formě tvrzené minerální vaty nebo polystyrenu, který je umístěn na vnější stranu nosné konstrukce.

Před zahájením prací je nutno zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudružný a dostatečně pevný. U objektu musí být ukončeny mokré procesy a zajištěno přiměřené vyschnutí celého objektu.

Před zahájením vlastního lepení tepelné izolace se v místě soklu usadí soklová lišta, která slouží jako ochrana spodní hrany izolace před poškozením a umožňuje řádný odvod vody přes okapní hranu lišty. Šířka lišty odpovídá tloušťce použitého izolantu. Lepení desek probíhá od soklové lišty směrem vzhůru. Nanášení lepicího tmelu na izolaci se provádí nejčastěji zednickou lžící v pásu šíře cca 50 mm po obvodě desky a dvěma terči doprostřed desky, aby výsledná kontaktní plocha s podkladem byla minimálně 40 % plochy celé desky.

V rozsahu celé fasády je potřeba dodržovat lepení desek na vazbu. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepicí a následně ani stěrková hmota. Případně vzniklé spáry mezi deskami pěnového polystyrenu se vyplní přířezy z polystyrenu nebo PUR pěnou.

Pro kotvení izolace doporučujeme použít speciální hmoždinky do betonu. Použití hmoždinek, tzn. druh, délka, počet a jejich umístění jak v ploše, tak pod nebo nad výztužnou síťovinou, vyplývá z projektové dokumentace a technických návodů výrobce tepelné izolace. Některé systémy umožňují v případě lepení přímo na zdicí materiál polystyrenové desky do určité výšky nekotvit. V tomto případě je třeba vždy provést zkoušku únosnosti podkladu (systém musí být bezpečně připevněn desítky let).

Hrany se ztužují profily z plastu nebo nekorodujících kovů s případnou nakašírovanou výztužnou síťovinou. Vyztužené profily se síťovinou se vkládají do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a následně se přestěrkují. Podobným způsobem se provádí diagonální zpevnění v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře …) pruhem tkaniny o rozměrech cca 300 x 500 mm, který zajišťuje přenesení zvýšeného napětí v těchto místech. Následně se provede osazení parapetních plechů, atik, říms apod. (vždy se provádí po nalepení tepelné izolace).

Armovací vrstva se vytváří plošným zatlačením výztužné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na tepelný izolant a uhlazením hmoty, která prostoupila oky síťoviny. Ukládání síťoviny do stěrkové hmoty se provádí obvykle směrem shora dolů, tak jako vytváření celé výztužné vrstvy. Jednotlivé pásy výztužné síťoviny se ukládají vždy s přesahem nejméně 100 mm. Výztužná síťovina nesmí být uložena přímo na tepelný izolant bez předem nanesené stěrkové hmoty.

Penetrace podkladu se provádí z důvodu sjednocení savosti armovací vrstvy tak, aby bylo možné bez problémů provádět vrchní omítky.

Příprava omítkoviny a zajištění vhodné konzistence případným přidáním vody je dáno druhem a předpisy výrobce. Výrobce rovněž uvádí dobu zpracovatelnosti. Ruční nanášení omítkoviny provádíme zásadně hladítky z nerezové oceli. Ke strukturování se používají především hladítka z umělé hmoty, případně z nerezové oceli.

Pokud je použit polystyren, je nutné zvolit doporučenou tloušťku, při které nedochází ke kondenzaci vodních par.

Vnitřní část zdiva je opatřena vnitřní omítkou, vnější část fasádní stěrkou.

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.