Zateplení

U zdicího systému BEST - UNIKA lze využít vnitřního, vnějšího i sendvičového způsobu zateplení. Každý z těchto typů zateplení má své přednosti i nedostatky, doporučujeme proto pečlivě zvážit zvolený systém.

systém vnitřního zateplení

výhody

 • vhodný pro přízemní budovy s přerušovaným vytápěním (rodinné domy typu "bungalov", rekreační budovy, školky, malotřídní školy, prodejny a budovy pro služby, administrativní budovy výrobních areálů, výrobní budovy, dílny, sklady)
 • nedochází k akumulaci tepla do stěn, tzn. velmi rychlé vytopení místností a s ním spojené vysoké úspory za vytápění
 • vyšší povrchová teplota obvodové zdi, lepší teplotní pohoda
 • rychlá, polosuchá výstavba bez ohledu na klimatické podmínky
 • montáž nevyžaduje stavbu lešení
 • instalace lepením bez mechanického zásahu do obvodových zdí
 • izolační vrstva se sádrokartonem řeší zároveň vnitřní úpravu stěn
 • možnost použití sytých fasádních barev (při použití tmavých odstínů barev je izolant chráněn obvodovou zdí proti nadměrnému přehřívání)
 • rozsáhlé možnosti architektonického řešení fasády (odpadají omezení dané vnějším izolantem)

nevýhody

 • odlišné provádění hrubé stavby (např. řešení napojení vnitřních příček na obvodové zdi)
 • vyšší nároky na dodržení technologicky správného postupu pro vyloučení vzniku tepelných mostů
 • oproti vnějšímu zateplení zmenšení vnitřního prostoru domu

systém vnějšího zateplení

výhody

 • standardní způsob provádění hrubé stavby
 • vhodný pro vícepodlažní domy
 • izolace nezmenšuje vnitřní prostor domu
 • obecně rozšířený způsob zateplení a vysoká známost mezi prováděcími firmami

nevýhody

 • akumulace tepla do stěn, pomalejší vytápění objektu
 • nutnost stavby lešení a kotvení zateplení


sendvičový způsob zateplení (umístění izolantu mezi nosnou zdí a přizdívkou)

výhody

 • dokonalá ochrana izolace před poškozením
 • vhodný pro vnější pohledové zdivo, vnější obklady, provětrávaný systém
 • možnost použití sytých fasádních barev
 • rozsáhlé možnosti architektonického řešení fasády

nevýhody

 • finančně nejnáročnější varianta
 • větší investiční náročnost při zlepšování tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí


Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.