Překlady

Překlady pro stavební otvory jsou tvořeny z tvárnic BEST - UNIKA 15 překladová nebo BEST - UNIKA 20 věncová/překladová. Tvárnice se kladou na sraz dnem dolů na předem připravené bednění. Po uložení překladové výztuže GPV 16 se tvárnice navlhčí vodou a překlad se vyplní betonem předepsané pevnostní třídy. Výztuž je doporučeno opatřit distančními podložkami pro vytvoření krytí, tzn. zajištění obalení výztuže betonem. Bednění je možno odstranit po dosažení normové pevnosti betonu.

Alternativně lze překlad vytvořit před montáží, kdy se celý prvek připraví na rovné zpevněné ploše a po zmonolitnění se osadí na připravený stavební otvor.

Další možností je využití prefabrikovaných betonových nosných překladů BEST - UNIKA 10 k vytvoření překladu o tloušťce 100 a 200 mm.

Řezy překladů a tabulky únosnosti

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.