Nosné obvodové zdivo

Nosné zdivo je tvořeno z tvárnic BEST - UNIKA 20, zdění tvárnic se provádí převazbou o polovinu, popř. třetinu délky tvárnice. Tvárnice se pokládají na sraz, na cementovou maltu o síle 10 mm, dnem vzhůru. Kapsy vzniklé mezi tvárnicemi se vyplní cementovou maltou. Manipulaci při osazení usnadňují uchopovací otvory na dně jednotlivých tvárnic. Pro maltování vodorovné spáry doporučujeme použít zdicí sáňky.

Rohy nosných zdí a otvory pro okna a dveře (ostění) jsou tvořeny tvárnicemi BEST - UNIKA 20 rohová/dělitelná, kdy kladením jednotlivých rohových tvárnic na sebe vznikne průběžná svislá dutina, která je následně probetonována.


Správný postup při kotvení do zdiva z tvarovek BEST - UNIKA

Tvarovky BEST - UNIKA jsou dutinové tvarovky s tloušťkou stěn a vnitřních přepážek 18 mm. Do zdiva z těchto tvarovek nelze použít ke kotvení rozpěrné hmoždinky a kotvy, ale je nutné podle požadované únosnosti použít buď hmoždinky do dutin, nebo chemické kotvy. Při voblě hmoždinky do dutin je třeba počítat s tloušťkou stěny tvarovky 18 mm. Pro zdivo z tvarovek BEST - UNIKA 20 a BEST - UNIKA 15 lze použít chemické kotvy s plastovým sítkem neob kovovou síťkou. Délku plastového sítka nebo kovové síťky je třeba volit tak, aby došlo k zakotvení kotvy za vnitřní přepážkou tvarovky. Otvory pro hmoždinky do dutin a pro chemické kotvy se vrtají bez příklepu.

typ tvarovky
nejmenší délka sítka (síťky) od líce zdiva
BEST - UNIKA 20
130 mm
BEST - UNIKA 15
105 mm
BEST - UNIKA 10
lze použít pouze hmoždinky do dutin

Postup kotvení do zdiva z tvarovek BEST - UNIKA pomocí chemických kotev:

  1. otvor pro plastové sítko nebo kovovou síťku se vyvrtá bez použití příklepu
  2. vyvrtaný otvor se vyčistí kartáčkem nebo stlačeným vzduchem
  3. do otvoru se zasune plastové sítko nebo kovová síťka tak, aby její dno bylo cca 20 mm za vnitřní přepážkou tvarovky
  4. ode dna sítka nebo síťky se otvor zaplní kotevní maltou, vytlačenou z kartuše
  5. do zaplněného sítka nebo síťky se šroubovým pohybem zatlačení kotevní trn
  6. zatížit kotevní trn lze až po zatvrdnutí kotevní malty podle údajů výrobce malty

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.