Nosné vnitřní zdivo

Vnitřní nosné zdi jsou tvořeny tvárnicemi BEST - UNIKA 20.

Pro snadnou manipulaci při osazení tvárnic jsou dna opatřena uchopovacími otvory. Vnitřní zdi se zdí přímo na odizolovanou základovou desku. Tvárnice se pokládají dnem vzhůru s převazbou o polovinu, popř. třetinu délky tvárnice. Tvárnice se pokládají na sraz, na cementovou maltu o síle 10 mm. Kapsy vzniklé mezi tvárnicemi se vyplní cementovou maltou. Pro maltování vodorovné spáry u nosných zdí z tvárnice BEST - UNIKA 20 doporučujeme použit zdicí sáňky.

U staveb s vnějším zateplením, nebo sendvičovým systémem zateplení jsou tvárnice provazovány s obvodovou zdí (klasický způsob zdění na vazbu).

V případě vnitřní tepelné izolace je nutné mezi vnitřní nosnou zdí a obvodovou zdí vytvořit mezeru odpovídající tloušťce izolantu. Tím nebude vyvořeno místo pro únik tepla do vnějšího prostředí, tzn. tepelný most. Provázání s obvodovou zdí se provádí stěnovou sponou, umístěnou minimálně v každé třetí vodorovné spáře.

Správný postup při kotvení do zdiva z tvarovek BEST - UNIKA

Tvarovky BEST - UNIKA jsou dutinové tvarovky s tloušťkou stěn a vnitřních přepážek 18 mm. Do zdiva z těchto tvarovek nelze použít ke kotvení rozpěrné hmoždinky a kotvy, ale je nutné podle požadované únosnosti použít buď hmoždinky do dutin, nebo chemické kotvy. Při voblě hmoždinky do dutin je třeba počítat s tloušťkou stěny tvarovky 18 mm. Pro zdivo z tvarovek BEST - UNIKA 20 a BEST - UNIKA 15 lze použít chemické kotvy s plastovým sítkem nebo kovovou síťkou. Délku plastového sítka nebo kovové síťky je třeba volit tak, aby došlo k zakotvení kotvy za vnitřní přepážkou tvarovky. Otvory pro hmoždinky do dutin a pro chemické kotvy se vrtají bez příklepu.

typ tvarovky
nejmenší délka sítka (síťky) od líce zdiva
BEST - UNIKA 20
130 mm
BEST - UNIKA 15
105 mm
BEST - UNIKA 10
lze použít pouze hmoždinky do dutin

Postup kotvení do zdiva z tvarovek BEST - UNIKA pomocí chemických kotev:

  1. otvor pro plastové sítko nebo kovovou síťku se vyvrtá bez použití příklepu
  2. vyvrtaný otvor se vyčistí kartáčkem nebo stlačeným vzduchem
  3. do otvoru se zasune plastové sítko nebo kovová síťka tak, aby její dno bylo cca 20 mm za vnitřní přepážkou tvarovky
  4. ode dna sítka nebo síťky se otvor zaplní kotevní maltou, vytlačenou z kartuše
  5. do zaplněného sítka nebo síťky se šroubovým pohybem zatlačení kotevní trn
  6. zatížit kotevní trn lze až po zatvrdnutí kotevní malty podle údajů výrobce malty

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.