Vsakovací sada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsakování dešťových vod je vysoce potřebné pro uchování zdrojů vody. Ze střech nebo zpevněných ploch kolem domu není žádoucí odvést vodu rovnou pryč do kanalizace. Při přívalových deštích se kanalizace nejen přeplní, ale voda odteče bez užitku. Veškeré zpevněné plochy nebo střechy by měly být odvodněny tak, aby co nejméně zatížily kanalizační síť a zároveň aby voda z těchto ploch byla dodána do půdy, jako v přírodě. Jen tak se může doplnit reservoár podzemních zdrojů vody.

Pro tento účel nabízíme pro domovní využití systém vsakovacích boxů, s geotextilií. Vsakovací boxy slouží jako malá retenční nádrž, kde se naakumuluje voda a postupně se vsakuje do půdy. Před každým takovým systémem musí být předčišťovací šachta s filtrem, aby se do vsakovací galerie nedostaly hrubé nečistoty a nezanášela se. Volba množství závisí na vsakovacích podmínkách, ale obecně platí, že jeden set by měl stačit na cca. 100 m2 plochy.

ZÁKLADNÍ MODULOVÁ ŘADA 5601 – S URČENÍM PRO DŮM A ZAHRADU

Vsakovací sadu 288 L lze použít pro vsakování dešťových srážek z plochy 70-100 m2 při průměrných vsakovacích podmínkách. Nahrazují minimálně 1 m3 štěrku.

Součástí vsakovací sady je X-Box 144 s integrovaným kanálkem, X-Box SP 144, 4 konektory pro napojení X-Boxů mezi sebou a 6 m2 Geotextilie.

Objednávkové číslo
Název dílu
Počet ks v sestavě
5601 - základní modulová řada 600x400x1200 mm
X-Box 144 s integrovaným kanálkem DIN 180
1 ks

X-Box SP 144
1 ks

Box konektor
4 ks

Geotextilie geoNETEX X 200g/m2
6 m2

 

Základní modulovou řadu je možné rozšířit o další vsakovací dílce. Součástí modulu pro rozšíření je X-Box SP 144, 1-2 ks konektorů pro napojení a 2 m2 geotextilie na každý další kus.

Objednávkové číslo
Název dílu
Počet ks v sestavě
00001042-40
 X-Box SP 144 (600 x 400 x 600 mm)
1 ks
00010012
Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou 
1-2 ks na hranu
 100200-2
Geotextilie geoNETEX S 200g/m2 
 2m2 na každý další ks

 

VSAKOVACÍ SYSTÉM URČENÝ PRO OBYTNOU ZÁSTAVBU A PRŮMYSL

K vsakování a retenci dešťových vod pro obytnou zástavbu a průmysl jsou k dispozici rozšířené vsakovací systémy. Vsakovací bloky jsou kromě filtrační geotextilie doplněny kontrolní šachtou pro snadné čištění a revizi a také čistícím boxem, který slouží jako sedimentační komora. Jednotlivé prvky lze skládat na sebe a pomocí 2 různých výškových typů přizpůsobíte potřebnou výšku. V libovolném prostoru vsakovací nebo retenční galerie je možné umístit revizní šachtu. Integrovaná šachta umožní čištění a kontrolu v každém potřebném směru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro návrh a technické řešení vsakovacích systému pro obytnou zástavbu a průmysl každé stavby je nutný individuální přístup, proto je nejprve vhodná konzultace s naším specialistou.