Uliční vpusti

BEST - záruka 20 let

Uliční vpusti jsou určeny pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Uliční dešťová vpusť je vybavena odtokem ve spodní části nebo může být osazena kalovým košem s kalovou prohlubní.

Vybírejte z široké nabídky litinových nebo kompozitních vtokových mříží, skruží, prstenců a dalších součástí uličních vpustí.