BEST - LAPÁK TUKŮ LT 12

 • zařízení určená k odlučování tuků z přitékající znečištěné vody
 • principem je zmenšení rychlosti proudění znečištěné vody v lapáku, kde dochází na základě jiných měrných hmotností mezi odlučovanou látkou a nosnou tekutinou k odlučování tukových částic směrem k hladině a látky s vyšší hustotou než voda se usazují na dně kalového prostoru
 • prioritně slouží k ochraně kanalizačního řadu před mechanickým znečištěním potrubí tukem (tukem se rozumí látky rostlinného nebo živočišného původu s měrnou hmotností nižší než 0,95 g/cm3, které jsou částečně nebo úplně nerozpustné)
 • cena sestavy BEST - LT 12 zahrnuje nádrž, přechodovou desku, těsnění a technologii s průtokem 12 l/s
 • na doplňkový sortiment a technologii se nevztahují slevy
 • dodací lhůta je stanovována individuálně, sestava je expedována ze závodu Mohelnice

specifikace výrobku

 • upřesněte variantu výrobku
 • technická specifikace
 • soubory ke stažení

upřesněte variantu výrobku

Vyberte povrch: První krok
vyberte barvu: Druhý krok
vyberte úpravu: Třetí krok

technická specifikace

technická specifikace

 • jednotlivé prvky jsou vyráběny z betonu C 35/45 zkoušeného na odolnost proti chemickému působení
 • jmenovitý průtok 12 l/s
název
počet (ks)
v sestavě
výrobní rozměry (mm)
hmotnost (kg)
D
D1
D2
H
t
ks
nádrž







SU-M 2000 x 2040 DN 150
1
2000
-
2240
2040
120
5098
přechodová deska







AP-M 2000/1000 x 355 ZE PS
1
2000
1000
2240
355
120
1790
doplňkový sortiment







těsnění DN 2000
1
-
-
-
-
-
-
technologie







technologie BEST
1 -
-
-
-
-
-


soubory ke stažení

soubory ke stažení

vzorové skladby

vzorové skladby -

BEST - LAPÁK TUKŮ LT 12

Povrch:Standard

Barva:Přírodní

Úprava:Bez laku